Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Przedszkolaki z Kiełczyny pod opieką p. Elżbiety Machowskiej w roku szkolnym 2020/2021 wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Z kulturą mi do twarzy". Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu było wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. Realizowane zadania wzmocniły poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijały poczucie estetyki. Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec innych osób( np. niepełnosprawnych, starszych). Realizacja polegała na wykonaniu zadań z III modułów. Zrealizowane działania z projektu to:

- w magicznym świecie dźwięków

- piosenka jest dobra na wszystko

- mali i duzi architekci

- tajemnice teatru

- moje miasto(wieś) moja duma

- kocham moją wieś

- dzień wspomnień i zadumy

- kodeks dobrego zachowania

- siła bajek - savoir vivre przy stole

- warto pomagać.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

Od dnia 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego.

Na terenie PRZEDSZKOLA nadal obowiązują procedury sanitarne wprowadzone od dnia 1 września 2020r.

Komunikat do Rodziców

KOMUNIKAT

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował o zamknięciu żłobków i przedszkoli          w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 Będą jednak wyjątki - w placówkach będą mogły przebywać dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Rodzice tych dzieci składają wniosek do dyrektora i potwierdzenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w tych jednostkach.

W tym okresie nauczyciele pozostają w placówce do dyspozycji rodziców. Zajęcia prowadzone są zgodnie    z przekazanym rodzicom planem.

Z uwagi na lockdown i zamknięcie żłobków i przedszkoli rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który zostanie wydłużony.

Konkurs

Oddział w Moszynach - grupa SMERFY - wzięła udział w konkursie "EKO-MARZANNA", organizowanym przez GOK w Bogorii. "Marzanna" została wykonana z odpadów nadających się do recyklingu. Grupa SMERFY zajęła PIERWSZE MIEJSCE.

Spotkanie z Mikołajem

...Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami...

3 grudnia św. Mikołaj spotka się z przedszkolakami w Bogorii w następującym porządku:

 • 12.30 – Dzieci z oddziału w Moszynach
 • 13.10 – Dzieci z grupy IV
 • 13.30 – Dzieci z grupy III
 • 14.00 – Dzieci z grupy II
 • 14.30 – Dzieci z grupy I
 • Dzieci z oddziału w Kiełczynie spotkają się z Mikołajem 4 grudnia o godzinie 13.30

Jeśli rodzice mają możliwość mogą odebrać dzieci bezpośrednio po spotkaniu z Mikołajem.

Komunikat do Rodziców

Komunikat do rodziców

Informujemy, że w okresie od 23 listopada do 27 listopada 2020r. zajęcia w przedszkolu będą realizowane w systemie hybrydowym (mieszanym).

Zajęciami zdalnymi objęte są następujące grupy:

 1. Oddział w Moszynach „Smerfy”
 2. Oddział w Bogorii – grupa I „Biedronki”
 3. Oddział w Bogorii – grupa II „Misiaki”
 4. Oddział w Bogorii – grupa IV „Zajączki”

Dzieci  obecne w tych dniach 16 – 18 listopada  w przedszkolu muszą pozostać w domu i realizować od dnia 23 listopada zajęcia zdalnie.  Z rodzicami tych dzieci skontaktuje się Inspekcja Sanitarna.

Wychowawcy poinformują rodziców o sposobie pracy w tym okresie.

Dzieci z tych grup, które w dniach 16 -18 listopada były nieobecne w przedszkolu mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych na terenie przedszkola. 

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w następujących grupach:

 1. Oddział w Kiełczynie „Wesołe skrzaty”
 2. Oddział w Bogorii - grupa III „Wiewiórki”

Decyzja o przejściu w system hybrydowy została podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w związku z potwierdzonym zachorowanie na COVID – 19 jednej z nauczycielek.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Zebrania z Rodzicami Przedszkolaków odbędą się:

 

29.09.2020 r. (wtorek)

- Godzina 16.00 – grupa IV p. Bożena Waga

- Godzina 16.15 – grupa II p. Bożena Ciemińska

- Godzina 16.30 – grupa I p. Maria Sadłocha

 

30.09.2020 r.  (środa)

- Godzina 15.30 – Oddział w Kiełczynie p. Elżbieta Machowska

- Godzina 16.00 – grupa III p. Renata Zybała

- Godzina 16.15 – Oddział w Moszynach p. Eulalia Kustra

 

Zebrania odbędą się w salach, w których odbywają się zajęcia poszczególnych grup.

Na terenie placówki obowiązują zasady sanitarne: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa.

 

Komunikat dla rodziców!!

DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

          Ze względu na trwające prace budowlane na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na parking bramą od strony Liceum i Przedszkola.

 

Komunikat dla rodziców!

Zebrania z rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola w Bogorii

odbędą się w następujących terminach:

 

31.08.2020 r. godz. 15.00 - ODDZIAŁ W KIEŁCZYNIE – BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KIEŁCZYNIE

31.08.2020 r. godz. 16.00 - ODDZIAŁ W MOSZYNACH – SALA PRZEDSZKOLA W MOSZYNACH

 

01.09.2020 r. godz. 10.00 - PRZEDSZKOLE W BOGORII – GRUPA TRZYLATKÓW

01.09.2020 r. godz. 10.20 - PRZEDSZKOLE W BOGORII – GRUPA  CZTEROLATKÓW

01.09.2020 r. godz. 11.00 - PRZEDSZKOLE W BOGORII – GRUPA  PIĘCIOLATKÓW

01.09.2020 r. godz. 11.20 - PRZEDSZKOLE W BOGORII – GRUPA  SZEŚCIOLATKÓW

 

W zebraniu może wziąć udział tylko jeden rodzic/opiekun

Na zebrania proszę nie przyprowadzać dzieci.

Podczas zebrań należy przestrzegać wszelkich zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w placówkach oświatowych (maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie odległości).