Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców 
 
w zakładce "Rekrutacja" zostały zamieszczone listy dzieci przyjętych
 
do przedszkola na rok przedszkolny 2020/2021