Kadra Nauczycielska

 

Anna Niziałek - dyrektor

Dorota Nowakowska - wicedyrektor

Beata Wiśniewska - wicedyrektor

 

 Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopeda

Oligofrenopedagog

Oligofrenopedagog

 Bożena Waga 

 Ewa Bujak

 Bożena Ciemińska

 Eulalia Kustra

 Maria Sadłocha

 Renata Zybała

 Elżbieta Machowska

 Monika Chwalik

 

 

 Agnieszka Wiśniewska

 Agata Job-Wiktor

 Dorota Machowska

 Nauczyciele Katecheci

 Elżbieta Trybuszkiewicz

 Żaneta Kaczmarczyk 


Pracownicy administracji i obsługi: 

Józef Orkisz

Lidia Stasica

Anna Chrzanowska

Teresa Kowalska

Anna Łoch

Maria Tomczyk

Izabela Snopek 

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony na 28-11-2019