Historia przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 

          Pierwsze informacje dotyczące organizacji placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym pochodzą z roku 1946, a więc bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. W tym to roku ks. Franciszek Piętak w budynku plebanii rozpoczął akcję dożywiania dzieci wspólnie z Caritas. Wkrótce potem również z inicjatywy księdza na piętrze plebanii powstało przedszkole w którym pracowały; Janina Wiktorowska i Maria Krzyżanowska. W przedszkolu podawano dzieciom jeden posiłek dziennie, a po produkty jeżdżono furmanką do Sandomierz raz na kilka dni. Ksiądz Piętak zmarł w 1955 roku, a parafię przejął ks. Stanisław Resztak. Przeniósł on przedszkole do budynku mieszczącego się w rynku Bogorii. Od roku 1956 przedszkole staję się instytucją państwową. Pracują tu przez długie lata panie; Janina Wiktorowska i Maria Krzyżanowska. W roku 1965 przedszkole po raz kolejny zmienia lokalizację i przenosi się do starego budynku po szkole podstawowej przy ul. Staszowskiej. Osobami zarządzającymi przedszkolem (wcześniej kierowniczkami, później dyrektorami) są; Maria Krzyżanowska, Janina Wiktorowska, Marianna Zamiela a od 01.09.1988 r. do chwili obecnej; Ewa Bujak. Pracują tu tak że w pewnych okresach panie; Aleksandra Furman, Jadwiga Sarzyńska, Maria Górska. Anna Prochowska -Kosowicz. Przy ul. Staszowskiej placówka funkcjonuje do 1993 roku.

          Do 31.08.2001 r. przedszkole istnieje jako samodzielna jednostka z dwoma oddziałami; dzieci sześcioletnich i 3-5 letnich.

         

          W latach 1965 – 1993 Państwowe Przedszkole w Bogorii miało siedzibę przy ul. Staszowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej. Był to stary drewniany budynek bez bieżącej wody i sanitariatów, których rolę spełniały oczka ustępowe i miski z wodą. Miał jednakże ładny ogród przedszkolny wśród dostojnych kasztanowców. Bazę stanowiły 2 sale dydaktyczne i szatnia.  W przedszkolu serwowane były 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, które często przygotowywane były z produktów wytwarzanych samodzielnie przez personel,  np.: kompoty, kiszona kapusta i ogórki, świeże warzywa z działki. Ogrzewanie stanowiły piece kaflowe. W okresie tym w przedszkolu funkcjonowały 2 oddziały: dzieci 6-letnich i 3-5 letnich. Nadzór organizacyjny do roku 1990 sprawował Inspektor Oświaty i Wychowania  w Bogorii, a bezpośrednią opiekę nad dziećmi czterech nauczycieli łącznie z dyrektorem i jedną pracownicą obsługi na etacie pomocy nauczyciela w oddziale dzieci młodszych. Personel pomocniczy stanowiły: intendentka, woźna oddziałowa i 2 pracownice kuchni.

          W roku 1990 nadzór organizacyjny nad przedszkolem przejmuje lokalny samorząd, a w roku 1991 odbywają się pierwsze zajęcia dodatkowe z religii

          W okresie tym do przedszkola uczęszczało:

 • 1988/89 – 70 dzieci,
 • 1989/90 – 68 dzieci,
 • 1990/91 – 50 dzieci,
 • 1991/92 – 52 dzieci,
 • 1992/93 – 51 dzieci.

 

Dyrektor: Ewa Bujak

 

Nauczycielki które pracowały w przedszkolu (zawsze po 2 osoby w oddziale) to:

Ewa Ciepiela-Bednarska, Bożena Górska-Ciemińska, Anna Kosowicz, Maria Sadłocha, Anna Maj

 

Pracownicy obsługi:

Teresa Przytuła, Feliksa Przytuła, Janina Grabiec, Maria Radkowska, Katarzyna Chrzanowska, Marianna Motyka

 

          W roku 1993 przedszkole uzyskało nową lokalizację w dwukondygnacyjnym budynku przeznaczonym na potrzeby przedszkola i szkoły przy ul. Południowej 2. Nareszcie mieliśmy świetne warunki bazowe, które z każdym rokiem były udoskonalane. 2 sale dydaktyczne z zapleczem sanitarno-magazynowym, stołówkę, szatnię, pomieszczenia socjalne, zaplecze kuchenne- zajmowaliśmy cały parter budynku dzieci w poszczególnych latach to:

 • 1993/94 – 67 dzieci,
 • 1994/95 – 70 dzieci,
 • 1995/96 – 55 dzieci,
 • 1996/97 – 60 dzieci,
 • 1997/98 – 60 dzieci,
 • 1998/99 – 58 dzieci,
 • 1999/00 – 63 dzieci,
 • 2000/01 – 63 dzieci.


W tym czasie pracowały:


Dyrektor: Ewa Bujak

 

Nauczycielki: Bożena Ciemińska, Anna Kosowicz, Maria Sadłocha, Grażyna Rożek, ks. Krzysztof Kula

 

Personel pomocniczy: Katarzyna Chrzanowska, Krystyna Buba, Teresa Kowalska, Barbara Pijanowska

 

          Od 01.09.2001r. Przedszkole w Bogorii funkcjonuje w strukturach Zespołu Przedszkoli w Bogorii w którego skład wchodzą; Przedszkole Bogoria, Przedszkole Moszyny, Przedszkole Wola Malkowska. Zyskujemy nowe koleżanki pracujące w oddziałach w terenie; Teresę Śledź, Eulalię Kustrę, Renatę Zybałę. Z czasem zaczyna brakować miejsca dla więcej niż dwóch grup wiekowych.    W celu utworzenia dodatkowego oddziału na jego potrzeby przeznaczamy przedszkolną stołówkę. Od roku 2003 w Bogorii funkcjonują trzy oddziały

 

          Od 01.09.2004r. przestaje istnieć przedszkole w Woli Malkowskiej, w skład „Zespołu” wchodzą:


Przedszkole Bogoria,

Przedszkole Moszyny,

Przedszkole Kiełczyna,

 

          Dołącza do nas Elżbieta Machowska z Kiełczyny. Od 01.09.2006 r. przestają istnieć samodzielne placówki w Moszynach oraz Kiełczynie i stają się zamiejscowymi oddziałami Publicznego Przedszkola w Bogorii. Od 01.09.2008 Oddział w Kiełczynie otrzymuje nową lokalizację. Ma teraz najlepsze warunki lokalowe i nowoczesny plac zabaw. Od lat nie zmienia się także skład kadry pedagogicznej w poszczególnych oddziałach, który alfabetycznie przedstawia się następująco: dyrektor-Bujak Ewa, nauczycielki; Ciemińska Bożena, Kosowicz Anna, Kustra Eulalia, Machowska Elżbieta, Sadłocha Maria, Zybała Renata. Katecheci: Barbara Michalska, Mirosław Kowalczyk, Ks. Jerzy Kubik.